Kommunestyret
31.01.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.01.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.01.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.01.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.01.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.01.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019 Vis Vis (1)
3/2019 HANDLINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2019-2022 – HØRINGSUTKAST FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
4/2019 25 ÅR ETTER OL/PL Vis Vis (3)
5/2019 NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES LANDBRUKSKONTOR FOR GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER KOMMUNER Vis (2) Vis Vis (1)
6/2019 KS DEBATTHEFTE 2019: SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KS Vis Vis (1)
7/2019 REFERATER - KST 31.01.2019 Vis (9) Vis
8/2019 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN Vis (2) Vis Vis (2)