Kommunestyret
31.03.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE INNKJØP
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2022 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2022 Vis (1) Vis
25/2022 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Vis (3) Vis
26/2022 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (1) Vis Vis (2)
27/2022 DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN FOR INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER BESKYTTELSE Vis (1) Vis
28/2022 MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOSENTER Vis Vis (2)
29/2022 VARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKKFOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKK Vis
30/2022 TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM Vis (2) Vis Vis (1)
31/2022 MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
32/2022 2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (13) Vis Vis (3)
33/2022 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (9) Vis Vis (2)
34/2022 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 Vis (9) Vis Vis (2)
35/2022 PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA Vis (2) Vis Vis (5)
36/2022 TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024 Vis (1) Vis Vis (1)
37/2022 REFERATER - KST 31.03.2022. Vis (5) Vis
38/2022 DISPENSASJON - PLANID 201309 - KOMMUNEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2018-2028 - TURIST- OG FRITIDSFORMÅL - HORNSJØ HØYFJELLSHOTELL Vis (2) Vis