Kommunestyret
31.03.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022
Ikon for filtype pdfSVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE INNKJØP
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2022 Ikon for filtype pdfPLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2022 Ikon for filtype pdfVEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
26/2022 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
27/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN FOR INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER BESKYTTELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2022 Ikon for filtype pdfMONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOSENTER Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
29/2022 Ikon for filtype pdfVARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKKFOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKK Ikon for filtype pdfVis
30/2022 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2022 Ikon for filtype pdfMIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2022 Ikon for filtype pdf2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
33/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
34/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
35/2022 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
36/2022 Ikon for filtype pdfTILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 31.03.2022. Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
38/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - PLANID 201309 - KOMMUNEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2018-2028 - TURIST- OG FRITIDSFORMÅL - HORNSJØ HØYFJELLSHOTELL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis