Kommunestyret
31.10.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
104/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
105/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
106/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
107/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL KS FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
108/2019 Ikon for filtype pdfSAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 - POLITISK ORGANISERING Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
109/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV TJENESTEUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
110/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV PLAN- OG MILJØUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
111/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
112/2019 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV KANDIDATER TIL VILLREINNEMDENE 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
113/2019 Ikon for filtype pdfSAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
114/2019 Ikon for filtype pdfFORLENGELSE AV PERIODEN FOR FOLKEVALGTE RÅD OG UTVALG SOM IKKE VELGES PÅ KONSTITUERENDE MØTE Ikon for filtype pdfVis
124/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
125/2019 Ikon for filtype pdfGUDBRANDSDALSTING - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
126/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I LILLEHAMMER-REGIONEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)