Kommunestyret
31.10.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
103/2019 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019 Vis (1) Vis
104/2019 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
105/2019 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
106/2019 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
107/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL KS FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
108/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 - POLITISK ORGANISERING Vis (11) Vis Vis (3)
109/2019 VALG AV TJENESTEUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
110/2019 VALG AV PLAN- OG MILJØUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
111/2019 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
112/2019 OPPNEVNING AV KANDIDATER TIL VILLREINNEMDENE 2019 - 2023 Vis (2) Vis
113/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE Vis (1) Vis Vis (1)
114/2019 FORLENGELSE AV PERIODEN FOR FOLKEVALGTE RÅD OG UTVALG SOM IKKE VELGES PÅ KONSTITUERENDE MØTE Vis
124/2019 VALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
125/2019 GUDBRANDSDALSTING - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
126/2019 VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I LILLEHAMMER-REGIONEN Vis Vis (1)