Partssammensatt utvalg
23.01.2018 kl. 08:30 - 09:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 23.01.2018
SAKSLISTE - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 23.01.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 23.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018 Vis (1) Vis