Plan- og miljøutvalget
07.06.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.06.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.06.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 140/75/0/0 - MUSDALSSÆTER HØGSVEA - FRITIDSBOLIG - TAKVINKEL Vis (15) Ikon for filtype pdfVis
52/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON PLANID 201107 - GBNR 155/1/815 - GJERDE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
53/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN ØVRE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
54/2022 Ikon for filtype pdfVURDERING AV KRAV OM TØMMING AV KUM FOR HUSDJYRGJØDSEL Ikon for filtype pdfVis
55/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 77/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
56/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 109/3 OG 137/13 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING AV LANDBRUKSAREAL Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
57/2022 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - ENDELIG VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - JOGRIMEN - SØKER: EILIV KUMMEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - TITTERSÆTRA - SØKER: EVA KRÅBØL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
60/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SOMMERVEDLIKEHOLD LØYPETRASEER - SØKER: ØYER TURSKILØYPER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
61/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - LYNGEN - SØKER: TORSTEIN SIMENGÅRD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
62/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD - DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HORNSJØEN - SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
63/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.06.2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
64/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
65/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJONSSØKNAD - GBNR 144/17/0/0 - MUSDALSSÆTERVEGEN 412 - TILBYGG MED SAMLET AREAL STØRRE ENN 50 M2 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis