Plan- og miljøutvalget
08.11.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
118/2022 PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (6) Vis Vis (2)
119/2022 GBNR 26/120/0/0 - TROVEGEN 52 -BEHANDLING AV DISPENSASJON - RIVING OG OPPSETTING AV BOLIGHUS OG GARASJE, NY ADKOMST Vis (4) Vis
120/2022 GBNR 16/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 118 MOSETERTOPPEN, ETABLERING AV HELÅRSVEG Vis (6) Vis
121/2022 GBNR 41/1 - SOLHEIM - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING AV TRE BOLIGTOMTER Vis (1) Vis
122/2022 G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis
123/2022 G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis
124/2022 SLUTTBEHANDLING TILDELING AV OFFISIELLT VEGADRESSENAVN - PLANID 201901 NESTINGSÆTRA Vis (2) Vis Vis (1)
125/2022 SLUTTBEHANDLING - TILDELING OFFISIELL ADRESSEVEGNAVN - PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM Vis (2) Vis Vis (1)
126/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 08.11.2022 Vis (5) Vis