Plan- og miljøutvalget
08.11.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 08.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
118/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
119/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 26/120/0/0 - TROVEGEN 52 -BEHANDLING AV DISPENSASJON - RIVING OG OPPSETTING AV BOLIGHUS OG GARASJE, NY ADKOMST Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
120/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 118 MOSETERTOPPEN, ETABLERING AV HELÅRSVEG Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
121/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 41/1 - SOLHEIM - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING AV TRE BOLIGTOMTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
122/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
123/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
124/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING TILDELING AV OFFISIELLT VEGADRESSENAVN - PLANID 201901 NESTINGSÆTRA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
125/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - TILDELING OFFISIELL ADRESSEVEGNAVN - PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
126/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 08.11.2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis