Plan- og miljøutvalget
13.12.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.12.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.12.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
127/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 12/107- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN FJELLGREND- MOBILMAST OG UTSTYRSSHELTER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
128/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 11/99/0/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 103A HAFJELL PANORAMA - MIDLERTIDIG BOSETTING I FRITIDSBOLIG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
129/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 13/27/15/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESSPLAN 204.2 SØRLIA HAFJELL FOR Å BO I FRITIDSHUS Ikon for filtype pdfVis
130/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATT UTVIDELSE AV FRITIDSBOLIG - GBNR 9/18/1/0 - SØRLIA 6E - TILBYGG - FRITIDSEIENDOM Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
131/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/443/0/0 - DISPENSASJON FRA REGPLAN MOSETERTOPPEN SENTRUM OM CARPORTER PÅ 7 TOMTER Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
132/2022 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
133/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 202102 - REGULERINGSPLAN - TINE SA - TRETTEN - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
134/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.12.2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis