Plan- og miljøutvalget
18.10.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2022 Ikon for filtype pdfUBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
108/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
109/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
110/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
111/2022 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Vis (17) Ikon for filtype pdfVis
112/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/423/0/0 - MOSÆTERVEGEN 602 - DISPENSASJON CARPORT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
113/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201709 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT VEGNAVN- STUBBERUDSÆTRA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
114/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201804- OFFISIELL HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - HAUGAN VEST 2 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
115/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
116/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
117/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.10.2022 Vis (18) Ikon for filtype pdfVis