Plan- og miljøutvalget
18.10.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2022 UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) Vis (1) Vis Vis (4)
108/2022 SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (4)
109/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (4)
110/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  () Vis Vis (1)
111/2022 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Vis (17) Vis
112/2022 GBNR 16/423/0/0 - MOSÆTERVEGEN 602 - DISPENSASJON CARPORT Vis (2) Vis
113/2022 PLANID 201709 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT VEGNAVN- STUBBERUDSÆTRA Vis (3) Vis
114/2022 PLANID 201804- OFFISIELL HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - HAUGAN VEST 2 Vis (3) Vis
115/2022 GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis
116/2022 GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis
117/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.10.2022 Vis (18) Vis