Plan- og miljøutvalget
19.04.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.04.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
30/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
31/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 18/111 - DISPENSASJON FRA REGPL. 153B - DELING AV REGULERTE TOMTER Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
32/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE SKOG-/UTMARKSTEIGER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
34/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 12,8 DAA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
36/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 17/2 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BYGGETILTAK I LNF OG BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
37/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.04.2022 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
38/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 16/378/0/0 - 118 MOSETERTOPPEN - FELLES ADKOMST TIL BF5 OG BFK1- UNNTAK FRA KRAV OM DETALJREGULERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis