Plan- og miljøutvalget
19.11.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2019 201713 - DETALJREGULERING - LISETRA, LI NORDRE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis
70/2019 2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (8) Vis
71/2019 BESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN - BUÅSEN Vis (7) Vis
72/2019 DISPENSASJON FRA JAER GÅRD, ROABAKKEN/SIKKERHETSSONE, GBNR 15/36/0/1/FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 Vis (15) Vis
73/2019 G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Vis
74/2019 TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201206 - TINGBERG VEST II Vis (2) Vis Vis (2)