Plan- og miljøutvalget
19.11.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lyngen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 19.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2019 Ikon for filtype pdf201713 - DETALJREGULERING - LISETRA, LI NORDRE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2019 Ikon for filtype pdf2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
71/2019 Ikon for filtype pdfBESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN - BUÅSEN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
72/2019 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA JAER GÅRD, ROABAKKEN/SIKKERHETSSONE, GBNR 15/36/0/1/FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 Vis (15) Ikon for filtype pdfVis
73/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2019 Ikon for filtype pdfTILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201206 - TINGBERG VEST II Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)