Planutvalget
04.06.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.06.2019
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2019 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (4) Vis
31/2019 PLANID 201902 - KONGSVEGEN 10 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (14) Vis
32/2019 159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (7) Vis
33/2019 KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 B - TILBYGG Vis (8) Vis Vis (1)
34/2019 G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD Vis (1) Vis
35/2019 G/BNR 57/1 KVAM, SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT Vis (4) Vis
36/2019 G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT Vis
37/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
38/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
39/2019 SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
40/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
42/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV BÅT TIL ØVER-ÅSTVATNET OG ØYSTEINSVATNET Vis (1) Vis