Planutvalget
04.12.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.12.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.12.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 04.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
95/2018 SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG - MOSETERTOPPEN Vis (1) Vis Vis (1)
96/2018 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158 A - STEINMYRHAUGEN Vis (1) Vis
97/2018 PLANID 201710 - KRINGELÅSÅLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (8) Vis
98/2018 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 - GBNR 015/051 - FRITIDSBOLIG Vis (5) Vis Vis (1)
99/2018 KLAGEBEHANDLING PÅ DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - FRITIDSBOLIG Vis (6) Vis Vis (1)
100/2018 SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FORBINDELSE MED JERVEPROSJEKTET I ØYER Vis
101/2018 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV HUNDELØYPE PÅ HAFJELLTOPPEN Vis (1) Vis
102/2018 OPPKJØRING AV SPOR MED SNØSCOOTER FOR LEDING AV ELG. - VILTTILTAK FOR Å REDUSERE ANTALL VILTPÅKJØRSLER PÅ JERNBANEN Vis (1) Vis