Planutvalget
07.05.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Vis Vis (2)
19/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (3) Vis Vis (2)
20/2019 ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK Vis (3) Vis Vis (6)
21/2019 PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 Vis (1) Vis Vis (6)
22/2019 OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE - MOSETERTOPPEN SENTRUM Vis (2) Vis Vis (3)
23/2019 DISPENSASJON HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND GBNR 155/131 - KRINGELÅSVEGEN 4 - FRITIDSBOLIG Vis (7) Vis
24/2019 DISPENSASJON FRA MOSTERERTOPPEN FB9/GESIMSHØYDE GBNR 17/255 - FRITIDSBOLIG Vis (4) Vis
25/2019 DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 B - TILBYGG Vis (2) Vis
26/2019 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN GBNR 066/021 - VESTSIDEVEGEN 479 - GARASJE Vis (5) Vis
27/2019 DISPENSASJON FRA REGPLAN 153B - GBNR 26/194 - FURTHOLOA 83 - FRITIDSBOLIG Vis (5) Vis
28/2019 DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTEN/BYGGEGRENSE, GBNR 35/81, TILBYGG BOLIG/BOLIG 2 Vis (4) Vis
29/2019 REFERATER - PLANUTVALGET 07.05.2019 Vis (24) Vis