Planutvalget
07.11.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.11.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.11.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.11.2017
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - PLANUTVALGETS EVALUERING AV OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
77/2017 201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - B12 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (24) Vis
78/2017 ENDRING HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Vis Vis (1)
79/2017 201706 - REGULERINGSPLAN, E6 RUSTBERG-TINGBERG - ØYERTUNELLEN LØP 2 Vis (4) Vis
81/2017 REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG Vis (2) Vis
82/2017 TILDELING AV LØYVER FOR ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 2017/18 - 2021/22 Vis (10) Vis
84/2017 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDET TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR Vis (2) Vis