Planutvalget
10.04.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.04.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.04.2018
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2018 REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND Vis (2) Vis
25/2018 201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 Vis (10) Vis Vis (1)
26/2018 DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR OM TILTAK I LNF Vis (2) Vis
27/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/142 - NY BU TIL ERSTATNING FOR SKJELBUA Vis (9) Vis
28/2018 GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2 - OLE STENENS VEG Vis (1) Vis
29/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - GBNR 113/3 - FRADELING AV BEBYGD TUN - VESLESÆTERVEGEN 94 Vis (3) Vis
30/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 10.04.2018 Vis (7) Vis