Planutvalget
12.06.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2018 201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA Vis (4) Vis Vis (1)
42/2018 PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM Vis (2) Vis
43/2018 PLANID 201714 - REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 Vis (1) Vis Vis (1)
44/2018 201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 Vis (1) Vis Vis (3)
45/2018 201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - OFFENTLIG ETTERSYN UBA Vis (1) Vis Vis (4)
46/2018 REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG - MOSETERTOPPEN Vis (1) Vis
47/2018 DISPENSASJON FRA REGPLAN HAFJELLTOPPEN FJELLGREND GBNR 155/123 - KRINGELÅSVEGEN 19 Vis (2) Vis
48/2018 ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 Vis (2) Vis Vis (3)
49/2018 GBNR 32/4 - KONGSVEIEN 10 - TILBYGG Vis (4) Vis
50/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-ÅSTVATNET Vis (3) Vis Vis (2)
51/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
52/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL JOGRIMEN Vis (2) Vis
53/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
54/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
55/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 12.06.2018 Vis (2) Vis