Planutvalget
13.02.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.02.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.02.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2018 PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND Vis (3) Vis
12/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER I SØRLIA HYTTEGREND Vis (2) Vis
13/2018 DISPENSASJON REGULERINGPSLAN E6 TINGBERG TRETTEN Vis (2) Vis
14/2018 ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 Vis (4) Vis Vis (2)
15/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER TIL HYNNA Vis (1) Vis
16/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPKJØRING AV HUNDELØYPE Vis (1) Vis
17/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 13.02.2018 Vis (2) Vis