Planutvalget
13.03.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.03.2018
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.03.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2018 201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA Vis (5) Vis
19/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR SNØSCOOTERTRANSPORT TIL JOGRIMEN Vis (1) Vis
20/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE TIL HYNNA Vis (1) Vis
21/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA Vis (1) Vis
22/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT I FORBINDELSE MED TV PRODUKSJON I ØYERFJELLET Vis
23/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 13.03.2018 Vis (10) Vis