Planutvalget
14.02.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 14.02.2017
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 14.02.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 14.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2017 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 155/001/861 - DELING AV FESTETOMT TIL 2 FESTETOMTER Vis (1) Vis
12/2017 GBNR 23/1 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR 23/28 Vis (1) Vis
13/2017 KLAGE PÅ TILATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110 Vis (1) Vis
14/2017 GBNR 16/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVVIK FRA GESIMSHØYDE - SKÅKLEVEGEN 30 - FB2-2 TOMT 34 Vis (2) Vis
15/2017 GBNR 17/239 - FRITIDSBOLIG - TOMT 702 MOSETERTOPPEN Vis (3) Vis
16/2017 GBNR 26/170 - FRITIDSBOLIG - FURTHOLOA 72 Vis (3) Vis
17/2017 KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING - G/BNR 80/1 I ØYER KOMMUNE Vis (4) Vis
18/2017 SØKNAD OM GLATTKJØRINGSKURS FOR DAMER PÅ LOSNA ISBANE Vis
19/2017 REFERATER Vis (1) Vis