Planutvalget
15.05.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.05.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.05.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 15.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUEDELPLANEN, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ - PELLESTOVA Vis (3) Vis
32/2018 DISPENASJON FRA HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - PLANID 111 - GBNR 12/141 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE - GEITRYGGEN 128 Vis (2) Vis
33/2018 REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN - HAFJELL Vis (12) Vis Vis (1)
34/2018 PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND Vis (3) Vis Vis (1)
35/2018 PLANID 201714 - REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 Vis (3) Vis
36/2018 DISPENSASJON - GBNR 138/4 OG 138/33 - FRADELING AV TO STK FESTEPUNKT TIL OFF.FORMÅL I LNF Vis (4) Vis
37/2018 SØKNAD OM UTVIDELSE AV HJORTEOPPDRETT - GNR 151 BNR. 1 HALSTENSTAD Vis (1) Vis
38/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR, MATERIELL OG JORD/TORV TIL HYTTE VED HORNSJØEN Vis (1) Vis
40/2018 REFERATSAKER - PLANUTVALGET 15.05.2018 Vis (7) Vis