Planutvalget
16.10.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 16.10.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 16.10.2018
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 16.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
84/2018 PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (6) Vis
85/2018 GBNR 2/25 - SØKNAD OM RIVING AV UTHUS OG BYGGING AV NY UTHUS/GARASJE - HUNDERVEGEN 286 Vis (4) Vis
86/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/883 - NY BU TIL ERSTATNING FOR SKJELBUA Vis (7) Vis Vis (1)
87/2018 SØKNAD OM GODKJENNING AV OMLEGGING AV SKILØYPER, NY SKILØYPE OG TILTAK LANGS ETABLERTE SKILØYPER Vis (1) Vis
88/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 16.10.2018 Vis (4) Vis