Planutvalget
17.09.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.09.2019
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Vis
53/2019 PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, SLUTTBEHANDLING Vis (8) Vis Vis (3)
54/2019 G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis
55/2019 G/BNR 52/20 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG Vis (1) Vis
56/2019 G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD Vis (1) Vis
57/2019 G/BNR 10/1 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (3) Vis
58/2019 DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND/GESIMSHØYDE, GBNR 155/84/FRITIDSBOLIG/TILBYGG HYTTE Vis (3) Vis
59/2019 DISPENSASJON KOMMUNEPLAN GBNR 91/6 OG 155/1/274 -OPPDELING AV GARDSBRUK - FRITIDSFESTE OG TUN Vis (5) Vis
60/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER, KAPPSAG OG PROPAN TIL HYTTE VED HORNSJØEN Vis (1) Vis
61/2019 SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTKJØRING AV FANGSTBÅS FOR JERV Vis (1) Vis
62/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSEL I UTMARK- VEDLIKEHOLD AV SYKKELSTI FRA MOSETERTOPPEN TIL NEDRE MOKSJØEN Vis (2) Vis