Planutvalget
17.10.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.10.2017
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.10.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 17.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2017 REGULERINGSPLAN ENGE/ENGEMARK - B 8B OG DEL AV B 8C - PLANID 201701- OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Vis
73/2017 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN, GBNR 36/12 - FRADELING AV TOMT - VEDUMSVEGEN Vis (4) Vis
74/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE Vis
75/2017 KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING -G/BNR 80/1 I ØYER KOMMUNE Vis (3) Vis
76/2017 REFERATER - PLANUTVALGET 17.10.2017 Vis (8) Vis