Planutvalget
18.09.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 18.09.2018
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 18.09.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 18.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
77/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN (PLANID 219) - BYGGEHØYDER Vis (12) Vis
78/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER OG MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Vis (5) Vis
79/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER - GBNR 155/106 - HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND FELT H18 Vis (5) Vis
80/2018 PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis
81/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
82/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 18.09.2018 Vis (1) Vis
83/2018 G/BNR 111/1 ØVRE GLOMSTAD, SØKNAD OM KONSESJON Vis