Planutvalget
19.02.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.02.2019
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.02.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2019 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK Vis (1) Vis Vis (4)
6/2019 KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 Vis (4) Vis Vis (8)
7/2019 201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (2) Vis
8/2019 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (3) Vis
9/2019 SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 Vis (5) Vis Vis (3)
10/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis
11/2019 PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis Vis (1)
12/2019 PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Vis Vis (2)
13/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
14/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis