Planutvalget
19.09.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.09.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.09.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 19.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2017 GBNR 155/253 SØKNAD OM DISPENSASJON - MAKESKIFTE MELLOM GBNR 155/253 OG GBNR155/265 Vis (4) Vis
67/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
68/2017 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 Vis (16) Vis Vis (2)
69/2017 REFERATSAKER - PLANUTVALGET 19.09.2017 Vis (5) Vis