Planutvalget
20.08.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 20.08.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 20.08.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 20.08.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2019 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (6) Vis Vis (1)
44/2019 PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (7) Vis
45/2019 SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (7)
46/2019 G/BNR 58/8 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Vis
47/2019 DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPENS HYTTEGREND - TAKTEKKING - GBNR 155/74 - FRITIDSBOLIG - H6 Vis (5) Vis
48/2019 DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND / MØNEHØYDE PÅ TILBYGG, GBNR 155/182 / FRITIDSBOLIG / H36 Vis (4) Vis
49/2019 DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTENG/BYGGEGRENSE, BNR 35/81 TILBYGG - BOLIG/BOLIG 2 Vis (9) Vis
50/2019 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND GBNR 155/131 - KRINGELÅSVEGEN 4 - FRITIDSBOLIG Vis (8) Vis Vis (1)
51/2019 REFERATER - PLANUTVALGET 20.08.2019 Vis (8) Vis