Planutvalget
22.08.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.08.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.08.2017
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.08.2017
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.08.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.08.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2017 MINDRE ENDRING HØGHAUGEN ØVRE Vis (4) Vis
54/2017 PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET Vis (1) Vis Vis (4)
55/2017 KLAGE PÅ AVSLAG OM ETABLERING AV NY ADKOMST TIL FRITIDSBOLIG PÅ BLÅSENBORG VED DJUPEN - GNR. 155 BNR. 1 FNR. 19 Vis (2) Vis Vis (1)
56/2017 DISPENSASJON FOR FRADELING AV ENKELTTOMT INNEN REGULERINGSPLAN - HAUGAN - GBNR 172/2 - Vis (1) Vis
57/2017 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017 Vis (2) Vis Vis (1)
58/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (2) Vis
59/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (2) Vis
60/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
61/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (2) Vis
62/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK FOR TRANSPORT AV MASSER, VERKTØY OG UTSTYR TIL HYTTE VED HORNSJØEN Vis (2) Vis
63/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Vis (5) Vis
64/2017 REFERATER - PU 22.08.17 Vis (2) Vis
65/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-ÅSTVATNET Vis (2) Vis Vis (1)