Planutvalget
22.10.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.10.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.10.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.10.2019
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.10.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 22.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2019 SLUTTBEHANDLING PLANID 201902 - GRANRUDTORGET Vis (4) Vis Vis (1)
64/2019 PLANID 201710 - KRINGELÅSÅLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - sluttbehandling Vis (7) Vis Vis (1)
65/2019 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN B 12E - SKALMSTADENGA/ BYGGEGRENSE/ GBNR 4/111/ GARASJE/ SØRBYGDSVEGEN 205 Vis (5) Vis
66/2019 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - UTNYTTELSESGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/083 - GARASJE - POLAVEGEN 457 Vis (12) Vis
67/2019 DISPENSASJON - GBNR 130/13 - TINE SA - PLASTHALL/LAGERHALL Vis (4) Vis
68/2019 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - HAFJELL-NYSÆTRA-PELLESTOVA: NYE LANGRENNSLØYPER Vis (4) Vis