Planutvalget
23.01.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 23.01.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 23.01.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 23.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis (2) Vis Vis (1)
2/2018 DISPESASJON - GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 B Vis (2) Vis
3/2018 DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A Vis (2) Vis
4/2018 DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 Vis (2) Vis
5/2018 GBNR 5/46 -DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR 5/71 Vis (1) Vis
6/2018 DISPENSASJON - GBNR 155/1/572 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - ØVRE MOKSJØEN Vis (5) Vis
7/2018 REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN - HAFJELL Vis (20) Vis
8/2018 ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 Vis (4) Vis Vis (1)
9/2018 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE OPP SKILØYPER I SKARSMOEN Vis (2) Vis
10/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 23.01.2018 Vis (5) Vis