Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm
28.03.2017 kl. 12:00 - 14:00
Kontorbygget på Tretten

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I RÅDET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER DEN 28.03.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER DEN 28.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2017 BOSETTING AV FLYKTNINGER Vis Vis (1)