Saksutvalg
04.02.2019 kl. 13:00 - 15:00
Tingberg - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I SAKSUTVALG DEN 04.02.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I SAKSUTVALG DEN 04.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV (Unntatt offentlighet) Vis (1)