Tjenesteutvalget
09.12.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 09.12.2019
SAKSLISTE - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 09.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 09.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020 Vis