Ungdomsrådet
11.06.2019 kl. 17:00 - 18:00
Rådhuset - ungdomsklubben

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 11.06.2019
Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 11.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Ikon for filtype pdfMØTE I UNGDOMSRÅDET 11.06.2019