Valgnemnda
25.04.2017 kl. 08:30 - 08:45
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 25.04.2017
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 25.04.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 25.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis