Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Klagenemnda for eiendomsskattesaker

NavnFunksjonRepresenterer
Mauritz Lie Leder
Ståle Torjuul Angvik Leder Senterpartiet
Elin Buhaug Nestleder
Arnfinn Gillebo Medlem
Åse Brattrok Ryager Medlem
Arne Ivar Musdalslien Varamedlem Arbeiderpartiet
Erik Stavseth Vedum Varamedlem
John Berge Varamedlem
Kåre Solbakken Varamedlem
Laila Anette Jonassen Skåden Varamedlem Senterpartiet
Niklas Aas Skovdahl Varamedlem Sosialistisk venstreparti