Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Politiråd

NavnFunksjonRepresenterer
Fedza Rizvic Medlem Politikontakt
Åsmund Sandvik Medlem Kommunedirektør