Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker

NavnFunksjonRepresenterer
Ottar Moe Leder Senterpartiet
Ingunn Rikje Nestleder Senterpartiet
Lisa Kramprud Medlem Arbeiderpartiet
Merethe Grimsen Lerfald Medlem Senterpartiet
Rune Moen Medlem Arbeiderpartiet
Asgeir Torbjørn Moheim Varamedlem Høyre
Hans Kristian Bjerkestuen Varamedlem Senterpartiet
Hilde Margaret Strangstadstuen Varamedlem Arbeiderpartiet
Jon Finborud Varamedlem
Magnhild Grimsrud Varamedlem