Tilbake til Klagenemnda for eiendomsskattesaker

Laila Anette Jonassen Skåden

Postnr/sted:
Telefon:
Epost:laila.jonassen.skaden@oyer.politikerportal.no

Medlem i følgende utvalg