Tilbake til Klagenemnda for eiendomsskattesaker

Ståle Torjuul Angvik

Postnr/sted:2636 ØYER
Telefon:
Epost:

Medlem i følgende utvalg