Velkommen til åpning av
- Solvang skole
- Øyer kulturskole
- Øyerhallen

Lørdag 7. september kl. 14 - 17.
Offisiell åpning i Øyerhallen kl. 14.

Lokaler og uteområder åpne for alle.
Underholdning og enkel servering.

Vel møtt!