Ordfører Brit Lundgård sammen med dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen sto 2. februar for den offisielle åpningen av ny telenorsender på Svarthaugen. Øyer fjellstyre hadde rigget til grill og serverte grillpølser, solbærtoddy og kaffe. Etter åpningen ved masta var alle bedt på kaffe og vaffel på hytta til varaordfører Mari Botterud.

Dette er en viktig milepæl når det gjelder telefondekning for dette fjellområdet, som tidligere har hatt veldig dårlige mobilsignaler.

I juni ble det signert en samarbeidsavtale mellom Telenor og Øyer kommune, der Øyer kommune forpliktet seg å få på plass mast og teknisk hus samt elkraft til masta og Telenor alt det tekniske i mast og drift av denne. For å få til dette, inngikk Øyer kommune en avtale med Gudbrandsdal energi for fremføring av elkraft og mast, og med Øyer fjellstyre, som fikk på plass teknisk hus.

Arbeidene startet i juli 2016, der hytteeierne hogde trasé for elforsyning og område for teknisk hus og mast. Jan Petter Stalenget  sto for alle gravearbeider og Jarle Bjørge forskalte fundamenter for mast og hytte. Den 20. oktober monterte Oppland elektro masta og hytta ved hjelp av en meget dyktig pilot fra Air Lift, som manøvrerte helikopteret med millimeterpresisjon. I Januar 2017 ble alt teknisk utstyr heist opp og koblet til av en dyktig stab fra Relacom, så senderen kunne startes opp. Prosjektleder for det hele har vært Odd Magne Tuterud, Øyer kommune. Vi benytter anledningen til å takke alle som har gjort dette mulig.

Bildene fra snorklippinga viser Pål Henrik Lukashaugen til venstre og dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen til høyre, med ordføreren i midten. På det tredje bildet tilbereder Edgar Enge og Gaute Szacinski pølser og solbærtoddy. Alle foto: Eli Eriksrud.

Åpning mast SvarthaugenÅpning mast SvarthaugenÅpning mast Svarthaugen