De mener utfallet av valget blir svært spennende, ikke minst fordi det er avgitt veldig mange forhåndsstemmer.

Det er ingen tvil om at idretten har mobilisert godt. Nå vil de holde trøkket helt til stemmelokalene stemmer.

Foto Anne Grete Fostås.