Eiendomsskatt

Øyer kommune har skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen siden 2007. Det ble i 2018 gjennomført ny allmenn taksering. I henhold til loven skal taksten legges til grunn i 10 år dersom forholdene på eiendommen ikke endrer seg.

For mer informasjon se vedlegg: Informasjonsskriv nr 1

For mer informasjon se vedlegg: Informasjonsskriv nr. 2.

Skjema for melding av feil eller korreksjoner www.faktaskjema.no.

Føringsinstruks for Matrikkelen