Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer

Tlf: 954 76 164 / 902 69 136. Ring oss eller send sms.

E-mail: frisklivssentralen@helse-sg.no

Besøksadresse

Jorekstad, Jørstadmovegen 690, 2625 Fåberg.

Følg veibeskrivelse til Jorekstad Fritidsbad.

Vi har kontorer i 1. etasje. Velkommen!

Ansatte

Leder Tone Karlsen

E-post: tone.karlsen@gausdal.kommune.no   Tlf: 957 67 572

Rådgiver Astrid Rieber-Mohn

E-post: astrid.rieber.mohn@gausdal.kommune.no     Tlf: 902 69 136

Rådgiver/fysioterapeut Stine Thallaug Dalane

E-post: stine.thallaug.dalane@gausdal.kommune.no    Tlf: 954 76 164 (mandag - torsdag)

Kostholdsveileder Julianne Lie

E-post: julianne.lie@gausdal.kommune.no    Tlf: 482 85 415 (mandag - torsdag)

Om frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som Helsedirektoratet anbefaler kommuene å ha. Tall fra SSB viser at over 260 kommuner har etablert en frisklivssentral i 2017. Frisklivssentralene er utviklet i kommunene, ut fra det behovet kommunene opplever at de har, utprøvd og evaluert. 

Målgruppen er personer som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen gir støtte til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt, og kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Målet er at de som oppsøker frisklivssentralen blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud.

Tilbudene er  utformet slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Frisklivssentralen samarbeider med, har oversikt over og leder eventuelt brukere videre til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Deltakeravtale/personvernerklæring