Psykisk helse og rus i Øyer kommune er et frivillig helsetilbud for mennesker med psykisk helse og/ eller rusutfordringer.  Tjenesten har som mål å tilby helhetlig oppfølging og et tilpasset tilbud til den enkelte.  

Vi holder til i Hundervegen 19, 2636 Øyer (2.etg i samme bygg som legekontoret). For å komme i kontakt med oss kan du be om henvisning fra lege eller andre. Du kan også selv ta direkte kontakt på telefon: 903 66 049. Telefonen er betjent hverdager fra klokken 9.00 - 14.00

Tjenesten er gratis.

Ved akutt sykdom på dagtid skal du kontakte fastlegen din. Etter klokken 15.30 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113

Pasientrettigheter

Tjenesten omfatter

Vi har tilbud til barn, unge, voksne og eldre for støtte til egen mestring av hverdagen. Vi gir også oppfølging til etterlatte som rammes av brå og uventet død.

Vårt tilbud gjelder også pårørende til mennesker med psykisk helse og/ eller rusutfordringer .

Vi har regelmessig tilbud til ungdom i ungdomsskolealder. Tilbudet gis etter avtale med ungdommen, foresatte og skolens ansatte i skoletiden.

Vi samarbeider med andre tjenester der dette er aktuelt. Dette gjelder både kommunale tjenester og tjenester på spesialisttjenestenivå.

De ansatte har taushetsplikt. 

Psykisk helse og rus er en del av Helse- og familietjenesten i Øyer kommune. Vi yter helsehjelp etter lov om helse og omsorgstjenester i kommunene.