Tildelingsenheten Øyer kommune 

Telefonnummer:
+47 948 00 936

Adresse:
Postboks 4
2637 Øyer 

Tildelingsenheten består av:

  • Jorid Reistadbakken - Saksbehandler/ sykepleier
  • Solveig Fossum Nymoen - Saksbehandler/ ergoterapeut
  • Ida-Marie Høymer - Fagleder/ Saksbehandler

I tillegg samarbeider vi med ressurspersoner i hele kommunen, for å sikre tverrfagligheten i vurderingsbesøk, vurderinger og begrunnelser i vedtak.