Tildelingsenheten Øyer kommune 

Kontaktinfo

Telefonnummer:

948 00 936

 

Adresse:

Postboks 4

2637 Øyer 

 

Tildelingsenheten består av:

Jorid Reistadbakken - Saksbehandler/ sykepleier

Solveig Fossum Nymoen - Saksbehandler/ ergoterapeut

Ida-Marie Høymer - Fagleder/ Saksbehandler

I tillegg samarbeider vi med ressurspersoner i hele kommunen, for å sikre tverrfagligheten i vurderingsbesøk, vurderinger og begrunnelser i vedtak.