Øyer Arbeidssenter er et kommunalt tilbud til personer mellom 18 og 67 år som trenger et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet kan gis for kortere og lengre perioder, og skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag

Arbeidssenteret yter eksterne tjenester og lager en rekke produkter for salg.

Senterets utsalg er åpent mandag- fredag kl. 09.30-15.00 

Se vår facebook side 

Avdeling for Arbeid og aktivitet holder til i Øyer arbeidssenter og har besøksadresse Kongsvegen 1602, 2635 Tretten.

Avdelingen ledes av Hildegunn Bjerke Styve og har til sammen 11 ansatte.
Mob. 482 76 351.