Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage og barneskole er stengt, vil kommunen sørge for at får et tilbud. 

For nærmere informasjon, se Retningslinjer for barnepass