Vårt arkiv system er i dag ute av drift grunnet oppdateringer. Dette medfører blant annet at vi ikke kan gå inn i systemet ved spørsmål om pågående saker. Nye saker kan heller ikke registreres. På vår hjemmeside vil det være manglende informasjon under punktet om politikk.

Systemet vil være i normal drift fra og med i morgen tidlig.